Students
Yejin Bang
Yan Xu
Etsuko Ishii
Willy Chung
Bryan Wilie
Holy Lovenia
Ziwei Ji
Nayeon Lee
Samuel Cahyawijaya
Wenliang Dai
Tiezheng Yu
Leila Khalatbari
Alumnus
Akanksha Gupta
Anik Dey
Dario Bertero
Jamin Shin
Jason Wu
Jerry Wan
Jiho Park
Leonore Guillian
Linlin Wang
Lo-Yuen Yee
Naziba Mostafa
Onno Peipijn Kampman
Yongsheng Yang
Andrea Madotto
ZhaoJiang Lin
Genta Indra Winata
Peng Xu
Zihao Qi
Hyeondey Kim
I-Tsun Cheng
Farhad B. Siddique
Elham J. Barezi
Dan Su
Zihan Liu
Rita Frieske